ine-aktivity-62  vybor regionov

          Slovenská delegácia              Zasadnutie v rokovacej sále v  Štrasburgu       

112. Plenárne zasadnutie Výboru regionov v Bruseli - jún 2015 

113. Plenárne zasadnutie Výboru regionov v Bruseli - júl 2015 

 

 sefcovic1  113 brusel

 Najdôležitejšie informácie o Výbore regiónov

Európsky výbor regiónov (VR), ktorý bol založený v roku 1994, je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov.

Skladá sa z 350 členov – regionálnych predsedov, starostov a primátorov alebo iných volených zástupcov regiónov a miest – z 28 krajín EÚ.

Členovia musia byť demokraticky zvolení alebo byť držiteľmi politického mandátu vo svojej domovskej krajine.

Prostredníctvom VR môžu mať miestne a regionálne orgány EÚ slovo pri vypracúvaní právnych predpisov EÚ, ktoré majú vplyv na regióny a mestá.

Ale... prečo bol VR vytvorený? 

Od svojho založenia pred viac ako 20 rokmi sa VR usiluje priblížiť občanov k Európskej únii.

Všeobecne sa uznáva, že:

 • 70 % právnych predpisov EÚ má priamy vplyv na regionálnu a miestnu úroveň,
 • občania EÚ musia byť zapojení do jej budovania,
 • 50 % občanov EÚ je presvedčených, že ich zástupcovia volení na miestnej a regionálnej úrovni majú lepšie predpoklady na ich zastupovanie na úrovni EÚ,
 • orgány volené na regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sú blízko k občanom, by mali mať možnosť vyjadrovať svoje stanoviská počas prípravy právnych predpisov EÚ.

Ako VR približuje EÚ občanom?

 • Členovia VR žijú a pracujú vo svojich regiónoch a mestách, a preto sú oboznámení s problémami svojich voličov.
 • Hovoria za svojich voličov priamo v centre rozhodovacieho a legislatívneho procesu EÚ a na stretnutiach a konferenciách, ktoré VR organizuje v regiónoch alebo mestách ich tiež informujú o aktuálnom vývoji v EÚ.

Tri základné zásady VR

Práca výboru sa riadi tromi hlavnými zásadami viacúrovňového riadenia: subsidiaritou, blízkosťou k občanom a partnerstvom.

Subsidiarita

 • Rozhodnutia sa musia prijímať čo najbližšie k občanom.
 • Na úrovni EÚ sa nesmú prijímať opatrenia, ktoré by mohli efektívnejšie uskutočňovať celoštátne, regionálne alebo miestne orgány.
 • VR má právo podať žalobu na Súdnom dvore Európskej únie, ak sa táto zásada poruší (toto právo je zakotvené v Lisabonskej zmluve).

Blízkosť k občanom

 • Všetky úrovne riadenia musia byť „blízko k občanom“.
 • Na zabezpečenie účasti občanov na demokratickom procese je nevyhnutná transparentnosť práce celoštátnych, regionálnych a miestnych orgánov.

Partnerstvo

 • Štyri úrovne správy – EÚ, celoštátna, regionálna a miestna – úzko spolupracujú, aby zabezpečili dobré európske riadenie;
 • Tieto štyri úrovne riadenia sú nevyhnutné a musia byť zapojené do celého rozhodovacieho procesu.

VR a jeho oblasti pôsobnosti

Jednotlivými zmluvami sa postupne rozšírila úloha VR. Od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy musí byť VR konzultovaný počas celého legislatívneho procesu v týchto oblastiach:

 • hospodárska a sociálna súdržnosť
 • transeurópske dopravné siete
 • zdravie
 • vzdelávanie a kultúra
 • zamestnanosť
 • sociálna politika
 • životné prostredie
 • odborná príprava
 • doprava
 • civilná ochrana
 • klimatické zmeny
 • energetika

Národná delegácia Slovenska

Slovenskú národnú delegáciu tvorí 9 riadnych členov a 9 náhradníkov, ktorí spoločne zastupujú miestne a regionálne samosprávy.

vybor reg

 vybehostravska
Zmodernizovaný výbeh pre psov, Ostravská ul.         

behocenustarostu2018
XXVIII. ročník Behu o cenu starostu, Alejová 2

hckosice

 Deň fanúšikov HC Košice, Alejová 2

oteckovia

Autogramiáda - Oteckovia, Alejová 2

mdd2018

MDD 2018 na detskom ihrisku Lienka, Južná trieda

IMG 4763
Odovzdávanie auta Svetielku pomoci

 otvorenienamornicek

Otvorenie detského ihriska Námorníček, Turgenevova

milapremamu

Míľa pre mamu, Kasárne Kulturpark

verejneocenenia

Udeľovanie verejných ocenení Mestskej časti Košice - Juh

sobas

Sobáš v obradnej sieni Mestskej časti Košice - Juh

Košické Benátky 2018

Košické Benátky 2018

Certifika

Potvrdenie svetového rekordu v počte nakorčuľovaných km (6 043 km)

velvyslaneckasicky

Stretnutie s veľvyslancom Františkom Kašickým